Hovedside | Om IVAR | Historikk | Organisering | Lysark | Målsetninger | Ta kontakt | Kontaktinformasjon | Nyheter 

Lysarkoversikt IVAR

Skriv ut alle lysark relatert til IVAR

  1. Hvem skaffer oss vann i springen?
Hva skjer når vi spyler ned dovannet?
Hvem tar seg av avfallet vårt?
Åpne l Skriv ut
 
   
 

2. 10 kommuner samarbeider om dette gjennom Interkommunalt vann- , avløps- og renovasjonsverk - IVAR
Åpne l Skriv ut


  3. Målsetting:
Nok rent vann
Forsvarlig håndtering av avløpsvann
Forsvarlig avfallshåndtering
Åpne l Skriv ut

 

4. Vi tar vare på vårt felles miljø.
Mennesket er en del av naturen.
Åpne l Skriv ut

Lysarkene er levert av:
KOLON REKLAME & DESIGN AS - Verksgata 34 - 4013 Stavanger
Telefon 51 53 76 00 - Telefaks 51 53 76 01
E-post: